Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. Πρωτ.369/26.06.2020 για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Πρόκειται για υποχρεωτική επαναπροκήρυξη των εκλογών βάσει του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α/12-6-2020).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή από 09.00 π.μ.-14.00 μ.μ., αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» (https://zeus.grnet.gr/zeus/).

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, από Δευτέρα, 6/7/2020, μέχρι Παρασκευή, 10/7/2020, ώρα 13.00.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):

ical Google outlook Εκλογές οργάνων