Το Πολύ είναι το ενημερωτικό δελτίο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα τεύχη που έχουν κυκλοφορήσει.

Επιμέλεια: Βασίλης Δημακόπουλος, Ανδρέας Νικολοβγένης
Υπεύθυνοι ύλης:

  • Αλέξανδρος Ε. Καράντζαλης (ΤΜΕΥ)
  • Κωνσταντίνος Μπλέκας (ΤΜΗΥΠ)
  • Νίκος Πατσαβός (ΤΑΜ)

Desktop publishing: Ηλιάνα Ράπτη (ΤΜΗΥΠ)
Γλωσσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Αλεξάκης (Τμήμα Φιλολογίας)
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κωνσταντίνα Κόκκαλη
  polymag@uoi.gr
   https://engineering.uoi.gr/polymag

Συνημμένα (Attachments):