Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και Κτηρίων και την κατάρτιση επιστημόνων Μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία θα διαμορφώνει καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, νέους επιστήμονες και δημιουργούς που θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, θα έχουν καλλιεργήσει τις ικανότητες για αισθητική και κριτική σκέψη και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών, να κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να εργαστούν.

Οι σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν στη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης. Προβλέπουν την οργάνωση και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών, με βάση το οποίο το Τμήμα θα εστιάζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στον αστικό, πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, στην ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, και θα εμβαθύνει σε πεδία όπως:

  • Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
  • Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων
  • Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες
  • Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Η ελάχιστη φοίτηση στο Τμήμα είναι 10 εξάμηνα (πέντε έτη).

 

Ιστότοπος τμήματος: https://architecture.uoi.gr/