Οι διεργασίες για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρονολογούνται από τις αρχές του 1974. Η ίδρυση των τμημάτων που αποτελούν τη σημερινή Σχολή ξεκινά σταδιακά το 1990, όπως φαίνεται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε επίσημα και λειτουργεί ως Σχολή από το 2017, ξεκινώντας με τα τμήματα α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και γ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Τον Οκτώβριο του 2018, η Σχολή απέκτησε ένα ακόμα Τμήμα, αυτό των Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1990
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής

Ιδρύεται το Τμήμα Πληροφορικής.

1993
Λειτουργία Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής ξεκινά την εκπαιδευτική του λειτουργία και δέχεται τους πρώτους φοιτητές.

1999
Ίδρυση και Λειτουργία ΤΕΤΥ

Ιδρύεται το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και το ίδιο έτος ξεκινά τη λειτουργία του και δέχεται τους πρώτους φοιτητές.

2009
Μετονομασία ΤΕΤΥ σε ΤΜΕΥ

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ).

2009
Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιδρύεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

2013
Μετεξέλιξη Τμήματος Πληροφορικής σε ΤΜΗΥΠ

Το Τμήμα Πληροφορικής μετεξελίσσεται σε Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ), με 5ετές πρόγραμμα σπουδών.

2013
Ίδρυση Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ιδρύεται μονοτμηματική Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

2015
Λειτουργία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) ξεκινά την εκπαιδευτική του λειτουργία και δέχεται τους πρώτους φοιτητές.

2017
Ίδρυση και Λειτουργία Πολυτεχνικής Σχολής

Τον Φεβρουάριο του 2017 ιδρύεται η Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.4452/2017) στην οποία εντάσσονται τα τρία τμήματα Μηχανικών (ΤΑΜ, ΤΜΕΥ, ΤΜΗΥΠ), και καταργείται η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η Σχολή λειτουργεί από 1/9/2017. Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

2018
Ίδρυση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ιδρύεται το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ν.4459/2018).