Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται στο γραφείο ΙΙΙ-212, στον Α’ όροφο του Μεταβατικού Κτηρίου στην Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης (plus code: JRCV+5G Ιωάννινα, google maps direct link).

Για πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή και την Κοσμητεία της μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κωνσταντίνα Kόκκαλη, την προϊσταμένη της Κοσμητείας.

Γραμματεία Κοσμητείας

Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Kόκκαλη

265100-7126, 265100-7202
265100-7034
deanengineering@uoi.gr

 

Για πληροφορίες που αφορούν επιμέρους τμήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες γραμματείες όπως σημειώνονται παρακάτω:

Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Προϊσταμένη: Μαίρη Κατσαριώτη

265100-7191, 265100-7219
265100-9071
gramarch@uoi.gr

Γραμματεία Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Προϊσταμένη: Μαρία Κόντου

265100-7109, 265100-7148, 265100-7217
265100-7034
gramylik@uoi.gr

Γραμματεία Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής

Προϊσταμένη: Καλυψώ Λατίνου

265100-7196, 265100-7213, 265100-7921, 265100-7458
265100-7021
gramcse@uoi.gr

Γραμματεία Μηχανολόγων Μηχανικών

Προϊσταμένη: Μαρία Παπαδοπούλου

265100-9141
grammech@uoi.gr