Ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (συν.αριθμ.48/19-6-2024), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν.4957/2022 ΦΕΚ Α΄ 141/21-7-2022 «Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα», Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής εξελέγη ο κ. Απόστολος Αυγερόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, με τριετή θητεία, ήτοι 1-9-2024 έως 31-8-2027.  

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Σπυρίδων Μελισσόβας, μέλος…

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Λεωνίδας Κανδύλης, μέλος…

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 01.09.2024 έως 31.08.2025. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία…

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 01.09.2024 έως 31.08.2025. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική…

Περισσότερα

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) μελών Ε.ΔΙ.Π.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση ορισμού Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 01.09.2024 έως 31.08.2025. Συνημμένα θα βρείτε και τον εκλογικό κατάλογο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής.

Περισσότερα

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση ορισμού Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 01.09.2024 έως 31.08.2025. Συνημμένα θα βρείτε και τον εκλογικό κατάλογο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Άννα Κ. Μπατιστάτου, εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διάρκεια της θητείας είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2027.    

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 1.9.2024. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ». Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται…

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 1.9.2024 Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ». Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται…

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π.

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Σπυρίδων Μελισσόβας, μέλος…

Περισσότερα

TAM: Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ. 1. Νικόλαος Πατσαβός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο αξίωμα του Προέδρου 2.…

Περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π.

Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Λεωνίδας Κανδύλης, μέλος…

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π.

Επισυνάπτεται το έγγραφο της ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 01.09.2023 έως 31.08.2024. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία…

Περισσότερα

ΤΑΜ: Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση προέδρου και αναπληρωτή προέδρου

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο ανακήρυξης υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη από 9.00-13.30, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας…

Περισσότερα