Το έμβλημα-λογότυπος της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελείται οπτικά από μία σειρά από κατακόρυφες γραμμές με αυξανόμενα ύψη. Δεξιά τους βρίσκεται το λεκτικό, το οποίο σχηματίζεται από το όνομα της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

Η σημασια

Το έμβλημα της Πολυτεχνικής Σχολής έχει ως αφετηρία τον αετό στο σκήπτρο, που αποτελεί το επίσημο σύμβολο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οπτικά απεικονίζει κατά προσέγγιση το άνοιγμα του ενός φτερού του (συμβολίζοντας την πορεία προς νέες κατευθύνσεις), μέσα από το πρίσμα των μηχανικών φτερών της πτητικής μηχανής του μηχανικού Leonardo daVinci. Επιπλέον, τα ύψη των γραμμών προκύπτουν από τους πρώτους όρους της γνωστής ακολουθίας Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8).

Η γραμμή με ύψος 3 έχει μεγαλύτερο πάχος από τις υπόλοιπες, ώστε να θυμίζει το πλήθος των Τμημάτων που ξεκίνησαν την Πολυτεχνική Σχολή. Οι επόμενες γραμμές με μεγαλύτερα ύψη, αντικατοπτρίζουν τους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη της Σχολής.

Οι σχεδιαστές

Το έμβλημα σχεδιάστηκε απο τον Τάκη Κοντάκο και τη Ματούλα Κρουστάλλη, κατά το 3ο έτος φοίτησής τους στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής.

Η Ιστορία

Ο σχεδιασμός του εμβλήματος ανατέθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το Φθινόπωρο του 2017. Το Τμήμα αποφάσισε να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και να αναλάβουν πλήρως τον σχεδιασμό τους, κατόπιν συναντήσεων με τη διοίκηση της Σχολής. Τον Δεκέμβριο του 2017 διοργανώθηκε από τους Νίκο Πατσαβό και Κάρολο Γαλανό, με καθοδήγηση από τον Γιώργο Ρυμενίδη, ένα τριήμερο εργαστήρι-διαγωνισμός μεταξύ των φοιτητών του 3ου έτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Από το εργαστήρι αυτό προέκυψαν 12 καταπληκτικές προτάσεις, από τις οποίες επιλέχθηκε αυτή των Ματούλα Κρουστάλλη και Τάκη Κοντάκου.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Το έμβλημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λεκτικό του. Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στον λογότυπο είναι η PF Isotext Pro. Η άδεια χρήσης της αποτελεί μία ευγενική χορηγία της εταιρείας Parachute (https://www.parachutefonts.com/), η οποία και την σχεδίασε.