Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) ιδρύθηκε το 1990 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993. Το τμήμα προσφέρει 5ετή κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Δίπλωμα Μηχανικού αναγνωρισμένο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Αποτελεί το παλαιότερο από τα ιδρυτικά τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΤΜΗΥΠ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία τμήματα της Ελλάδας στη Μηχανική των Υπολογιστών και την Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσα από τις υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα που διαθέτει, το Πρόγραμμα Σπουδών του που είναι σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα, και τη συνεχή συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την αξιολόγηση CWTS Leiden, το τμήμα έχει καταταχθεί στην πρώτη θέση ανάμεσα σε τμήματα με αντικείμενο την Πληροφορική στην Ελλάδα.

Το ΤΜΗΥΠ προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στους φοιτητές του με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις γενικές αρχές και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες, εργαλεία και συστήματα. Οι φοιτητές στο ΤΜΗΥΠ συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, αξιοποιούν την αφαιρετική σκέψη, συνθέτουν και εφαρμόζουν μεθοδολογίες και τεχνικές από διάφορα επιστημονικά πεδία και εκτιμούν την αξία του ποιοτικού σχεδιασμού. Επειδή τα πεδία των Υπολογιστών και της Πληροφορικής εξελίσσονται ραγδαία, οι φοιτητές μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές και στη συνεχή ανάγκη για ανανέωση της γνώσης, ενώ εξοικειώνονται με τη δημιουργία νέας γνώσης μέσα από τη συμμετοχή στην έρευνα.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο ΤΜΗΥΠ διαρκούν 10 εξάμηνα. Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων γνώσεων. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Επιπλέον, στο 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές μας τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν περίπλοκα προβλήματα στην περιοχή των Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

Το ΤΜΗΥΠ προσφέρει σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 3 εξαμήνων, με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων», με δύο ειδικεύσεις: α) Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων και β) Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταπτυχιακά μαθήματα κορμού και επιλογής τα οποία καλύπτουν πολλαπλές επιστημονικές ενότητες, ενώ στο 3ο  εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Ικανοί και φιλόδοξοι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών προκειμένου να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, συμμετέχοντας ενεργά στις πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

 

Ιστότοπος τμήματος: https://www.cse.uoi.gr/