Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Λεωνίδας Κανδύλης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Αναπληρωματικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της Κοσμητείας ο κ. Σπυρίδων Κλεφτάκης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα (Attachments):