Εκλογές Προέδρου Τμήματος

 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Προέδρου (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου (DOC, PDF)
 • Εφορευτική επιτροπή: Ανακήρυξη υποψηφίων (DOC)
 • Εφορευτική επιτροπή: Πρακτικά εκλογής (DOC)
 • Εφορευτική επιτροπή: Διαβιβαστικό πρακτικών εκλογής (DOC)

Εκλογές Εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.Ε.Π.

 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Γενική Συνέλευση της Σχολής (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Γενική Συνέλευση της Σχολής (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)
 • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στην Γενική Συνέλευση της Σχολής (DOC, PDF)

Αιτήσεις

 • Αίτηση άδειας μέλους ΔΕΠ/Ε.ΔΙ.Π.για προσωπικούς λόγους (DOC, PDF)

Γραμματοσειρές

Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και στα έγγραφα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ανήκουν στην ελεύθερη οικογένεια γραμματοσειρών Alegreya Sans. Οι γραμματοσειρές είναι πνευματική ιδιοκτησία των The Alegreya Project Authors (https://github.com/huertatipografica/Alegreya-Sans, https://www.huertatipografica.com/en/fonts/alegreya-sans-ht) και επισυνάπτονται για όποιον επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει.