Εκλογές Προέδρου Τμήματος

  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Προέδρου (DOC, PDF)
  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου (DOC, PDF)
  • Εφορευτική επιτροπή: Ανακήρυξη υποψηφίων (DOC)
  • Εφορευτική επιτροπή: Πρακτικά εκλογής (DOC)
  • Εφορευτική επιτροπή: Διαβιβαστικό πρακτικών εκλογής (DOC)

Γραμματοσειρές

Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και στα έγγραφα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ανήκουν στην ελεύθερη οικογένεια γραμματοσειρών Alegreya Sans. Οι γραμματοσειρές είναι πνευματική ιδιοκτησία των The Alegreya Project Authors (https://github.com/huertatipografica/Alegreya-Sans, https://www.huertatipografica.com/en/fonts/alegreya-sans-ht) και επισυνάπτονται για όποιον επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει.