Εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Προέδρου (DOC, PDF)
  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου (DOC, PDF)
  • Εφορευτική επιτροπή: Διαβιβαστικό πρακτικών εκλογής (DOC)

Εκλογές Εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.Ε.Π.

  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)
  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)
  • Υποψήφιοι: Αίτηση για τη θέση του εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας (DOC, PDF)

Αιτήσεις

  • Αίτηση άδειας μέλους ΔΕΠ/Ε.ΔΙ.Π.για προσωπικούς λόγους (DOC, PDF)

Γραμματοσειρές

Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και στα έγγραφα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής ανήκουν στην ελεύθερη οικογένεια γραμματοσειρών Alegreya Sans. Οι γραμματοσειρές είναι πνευματική ιδιοκτησία των The Alegreya Project Authors (https://github.com/huertatipografica/Alegreya-Sans, https://www.huertatipografica.com/en/fonts/alegreya-sans-ht) και επισυνάπτονται για όποιον επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει.