Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ενημερώνει ότι οι εκλογές για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, δεν θα διεξαχθούν βάσει των προηγούμενων προκηρύξεων (αρχική προκήρυξη ΤΜΗΥΠ, αρχική προκήρυξη ΤΜΕΥ).

Θα γίνει υποχρεωτικά επαναπροκήρυξη με βάση τον Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α/12-6-2020).