Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. Πρωτ.304/26.05.2020 για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη από 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Τμήματος  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές  που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι ώρα 12.00 την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):

ical Google outlook Εκλογές οργάνων ΤΜΗΥΠ
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Map