Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. Πρωτ.305/26.05.2020 για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη από 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ., στην Αίθουσα Π22, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας, Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές  που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι ώρα 12.00 την 18η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):

ical Google outlook Εκλογές οργάνων ΤΜΕΥ
Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Map