ΤΜΗΥΠ: Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λαμβάνει πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή. Πρόκειται για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, για το οποίο η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πιστοποιεί ότι συνολικά συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου…

Περισσότερα

ΤΜΗΥΠ: Σημαντική διάκριση στη διεθνή αξιολόγηση CWTS Leiden Ranking 2018

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατατάσσονται στην 1η θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων (Μαθηματικών και Πληροφορικής) των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας για το 2018. Δείτε την πλήρη ανακοίνωση.

Περισσότερα