Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 932/9.11.20, τ.ΥΟΔΔ), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), συγκροτήθηκαν τα  Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) τα οποία θα υποστηρίζουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το ΕΣΕΤΕΚ, που αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιιστημίου Ιωαννίνων, συμμετέχουν σε ΤΕΣ ως ακολούθως:

  • Θεόδωρος Ματίκας, Καθηγητής ΤΜΕΥ (ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού)
  • Ευαγγελία Πιτουρά, Καθηγήτρια ΤΜΗΥΠ (ΤΕΣ Επιστημών Πληροφορικής)

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής συγχαίρει θερμά την κα. Πιτουρά και τον κ. Ματίκα, και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

 

Συνημμένα (Attachments):