Στη νέα κατάταξη που εξέδωσε το Guide2Reasearch (Μάιος 2021), επιβεβαιώνεται μία ακόμη φορά η ποιότητα και η αποδοχή του ερευνητικού έργου που παράγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η κατάταξη αφορά στην επιστήμη της Πληροφορικής και βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες (δείκτης h, αριθμός δημοσιεύσεων, πλήθος αναφορών που έλαβε το δημοσιευμένο έργο) μέχρι τον Μάιο 2021. Με βάση τους δείκτες αυτούς, η κατάταξη στην κορυφή είναι η ακόλουθη:

  1. ΑΠΘ
  2. ΕΜΠ
  3. ΕΚΠΑ
  4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  5. Πανεπιστήμιο Πατρών

To Guide2Research εξέδωσε, επίσης, την 7η έκδοση της κατάταξης των 1000 κορυφαίων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Πλη­ρο­φο­ρικής, βασιζόμενο στους ίδιους δείκτες. Πέντε από τους 57 Έλληνες επιστήμονες που ξεχώρισαν ανήκουν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόκειται για τους:

  1. Δ. Φωτιάδης (Καθηγητής ΤΜΕΥ)
  2. Ν. Μαμουλής (Καθηγητής ΤΜΗΥΠ)
  3. Α. Λύκας (Καθηγητής ΤΜΗΥΠ)
  4. Π. Βασιλειάδης (Καθηγητής ΤΜΗΥΠ)
  5. Ε. Πιτουρά (Καθηγήτρια ΤΜΗΥΠ)