Το ενημερωτικό δελτίο ΠΟΛΎ προκυρήσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «ΈΞΟΔΟΣ». Η νικήτρια φωτογραφία, θα ενσωματωθεί στο εξώφυλλο του 3ου τεύχους του ΠΟΛΎ, ενώ επιλεγμένες υποβολές θα δημοσιευτούν στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι φωτογραφίες θα κριθούν για την ποιότητα, την καταλληλότητα και την αισθητική τους από την συντακτική επιτροπή του ΠΟΛΎ, η οποία θα κάνει και την τελική επιλογή.

 

Θέμα διαγωνισμού: Έξοδος

Προθεσμία υποβολών: 30/6/2021

Κανόνες και προδιαγραφές:

  1. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, με μέγεθος τουλάχιστον 8 Megapixel (τουλάχιστον 3200 pixel στη μεγάλη διάσταση), και με οριζόντιο προσανατολισμό (landscape).
  2. Κάθε υποβολή θα πρέπει να περιέχει ακριβώς μία (1) φωτογραφία.
  3. Κάθε υποβολή πρέπει να σταλεί με email στη διεύθυνση polymag@uoi.gr, να έχει θέμα «Διαγωνισμός φωτογραφίας ΕΞΟΔΟΣ» και, εκτός από τη φωτογραφία, να περιέχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, τμήμα, ιδιότητα, email).
  4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να κάνει μέχρι δύο (2) διαφορετικές υποβολές.

Δηλώσεις, άδειες και δικαιώματα:

  • Με κάθε υποβολή ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι η φωτογραφία είναι αποκλειστικά δικό του/της πρωτότυπο δημιούργημα, δεν χρησιμοποιεί φωτογραφικά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, δεν έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα της φωτογραφίας σε τρίτους και ότι ο διαγωνιζόμενος διατηρεί γενικώς τα πλήρη δικαιώματα επί αυτής.
  • Σε περίπτωση που στις φωτογραφίες εικονίζονται πρόσωπα που είναι αναγνωρίσιμα, με την υποβολή ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι έχει την πρότερη συγκατάθεσή τους για τη λήψη και τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας με την εικόνα τους.
  • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στη συντακτική ομάδα του ΠΟΛΎ το δικαίωμα αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας, δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών καθώς και ανάρτησής τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό τον όρο της αναφοράς των ονομάτων των δημιουργών. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους διαγωνιζόμενους.