Το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λαμβάνει πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή.

Πρόκειται για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, για το οποίο η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πιστοποιεί ότι συνολικά συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητάς της και τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σχετικοί σύνδεσμοι: