Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 353/19.5.2022 για την Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα από 9:00 -13.30.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Μεταβατικό Κτίριο, είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους Καθηγητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: deanengineering@uoi.gr, από την 6η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα έως την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Σχετικά έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο χώρο των  διοικητικών εγγράφων

Συνημμένα (Attachments):