Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ανακοινώνουμε ότι η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται πλέον στον φυσικό της χώρο. Το «στρατηγείο» της Σχολής στεγάζεται στο γραφείο ΙΙΙ-212 στον Α’ όροφο του Μεταβατικού Κτηρίου.

Οι χώροι φιλοξενούν τη Γραμματεία της Σχολής και το γραφείο του Κοσμήτορα, όπου και θα γίνονται οι συνεδριάσεις της Κοσμητείας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στα νέα μας γραφεία είναι:

  • (265100) 7126 — Προϊσταμένη γραμματείας
  • (265100) 7139 — Κοσμήτορας