Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 130/24.11.2021 για την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 κατά τις ώρες 09:00 -12:30 μ.μ. αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ»). 

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής, Μεταβατικό Κτίριο, από τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. 

Σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων

Συνημμένα (Attachments):