Πέρα από τις υπόλοιπες υποδομές του πανεπιστημίου, τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής διαθέτουν και δικές τους υπερσύγχρονες υποδομές τόσο για διδακτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία οι βασικοί κτιριακοί χώροι, ο εξοπλισμός και οι κυριότερες εργαστηριακές μονάδες του κάθε τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ίδιων των τμημάτων.

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Το Τμήμα στεγάζεται σε δικό του, υψηλής αισθητικής, αρχιτεκτονικά, κτίριο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, πλήρως κλιματιζόμενο και εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού, και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης. Όμως, λόγω των μεγάλων αναγκών σε χώρους, αίθουσες, γραφεία και εργαστήρια υπάρχουν και σε άλλα κτήρια του Πανεπιστημίου, όπως στο κεντρικό κτίριο της Πρυτανείας (γνωστό ως «Μεταβατικό Κτίριο»), στο προκατασκευασμένο κτίριο Ε1 και αλλού.

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Κεραμικών & Σύνθετων Υλικών
 • Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών
 • Εργαστήριο Επιτελεστικότητας των Υλικών σε Πολλαπλές Κλίμακες
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υλικών
 • Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης Υλικών & Επιστημονικών Υπολογισμών
 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
 • Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας − Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Μηχανικής Συνθέτων & Ευφυών Υλικών
 • Εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη-Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών
 • Εργαστήριο Συνθέτων, Μεμβρανών και Φυσικοχημείας και Εξελίξεως των Υλικών
 • Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευαστικές Τεχνολογίες των Υλικών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Το Τμήμα από το 2001 στεγάζεται σε δικό του κτίριο το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν 9.000 τ.μ.. Το κτίριο καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του ανάγκες (αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, γραφεία, χώροι εργαστηρίων, αναγνωστήριο, αποθήκες, computer room κλπ), είναι πλήρως κλιματιζόμενο και διαθέτει πλήρη κάλυψη ασύρματου δικτύου. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό υλικό (υπολογιστή, ψηφιακό προβολέα, οθόνες προβολής, διαδραστικούς πίνακες). Ειδικά, η αίθουσα σεμιναρίων διαθέτει σύγχρονο πολυμεσικό εξοπλισμό με δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, ενώ η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος είναι πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικό υλικό. Τη λειτουργία του Τμήματος υποστηρίζει το Κέντρο Υπολογιστικών Συστημάτων το οποίο έχει έκταση 200τμ και διαθέτει υπερυψωμένο ψευδοδάπεδο για τις ανάγκες κλιματισμού και καλωδίωσης.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Προγραμματισμού I (ΠΕΠ I )
 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Προγραμματισμού IΙ (ΠΕΠ ΙΙ)
 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Λογισμικού Συστημάτων (ΠΕΛΣ)
 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΕΠΣ)
 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΠΕΤΗΔ)
 • Προπτυχιακό Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Υλικού (ΠΕΑΥ)
 • Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και Επεξεργασίας Σημάτων
 • Εργαστήριο Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλγορίθμων
 • Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών