Σας ενημερώvουμε ότι στο πλαίσιο έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (Μ0.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου μας, θα υλοποιηθούν δύο (2) διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη σύνδεση σπουδών με αγορά εργασίας και τους τρόπους αναβάθμισης ποιότητας της εκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται σε Προπτυχιακούς Φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι τα εξής:

1. «Σύνδεση Σπουδών με Αγορά Εργασίας και Κοινωνία» (29-5-2023).

2. «Τρόποι Αναβάθμισης Ποιότητας Εκπαίδευσης» (30-5-2023).

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν on line μέχρι την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, ώρα 13.00 μ.μ. στην παρακάτω ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:  http://dikeppee.uoi.gr/kek-current/fa

ΠΡΟΣΟΧΗ: 0 σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα (Attachments):