Επισυνάπτεται η Προκήρυξη εκλογών αριθμ. πρωτ. 296/8.5.2023 της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας οι εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023. Αν υπάρξει ανάγκη για νέα επανάληψη της ψηφοφορίας αυτή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας στη διεύθυνση deanengineering@uoi.gr  μέχρι και την Τετάρτη, 31 Μάϊου 2023 και ώρα 12:00.

 

Συνημμένα (Attachments):