Επισυνάπτονται τα έγγραφα αριθμ. Πρωτ.191/01.03.2019 και 196/05.03.2019 για την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, από 09.00 π.μ.-10.00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, από τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, και ώρα 14.00.

Σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):