Η Μαίρη Κατσαριώτη, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναλαμβάνει παράλληλα καθήκοντα ως Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 24/2/2020.