Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής για την κατάργηση του ΤΜΜ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και τα μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

Περισσότερα

Ορισμός προϊσταμένης γραμματείας του ΤΜΜ

Η Μαίρη Κατσαριώτη, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναλαμβάνει παράλληλα καθήκοντα ως Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 24/2/2020.

Περισσότερα