Ανακοινώνεται ότι η πλατφόρμα υποβολής των περιλήψεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022.

Το 3rd International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: Recapturing the World in Conflict through Culture, promoting mutual understanding and Peace (TMM_CH 2023), θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 20 έως 23 Μαρτίου 2023, με την ενεργό συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και απαιτητικά έργα που σηματοδοτούν τις μελλοντικές τάσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας ικανότητες και τεχνογνωσία από τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, του πολιτικού μηχανικού, του τοπογράφου μηχανικού, της επιστήμης και της μηχανικής των υλικών, την τεχνολογία της πληροφορικής και της αρχαιολογίας, καθώς και τους επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης και της συντήρησης και των πολιτικών ιθυνόντων για την πολιτιστική κληρονομιά. Η συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης με καινοτόμες αναλυτικές και μη καταστρεπτικές τεχνικές, υπολογιστικές και ψηφιακές τεχνικές και αρχαιομετρικές μεθόδους, κάνει δυνατή τη δημιουργία μίας διεπιστημονικής πολυφασματικής μοντελοποίησης προκειμένου για την αειφόρο διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καινοτομία ενισχύει και αποκαλύπτει μια κρίσιμη διάσταση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με την κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία, στηρίζοντας την ειρήνη μέσω του πολιτισμού.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια καθώς και δίκτυα και ενώσεις στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διεθνής επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει ερευνητικές εισηγήσεις για παρουσιάσεις και posters  στα αγγλικά. Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν με πλήρη. Όπως και στα δύο πρώτα συνέδρια, οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν σε ειδικό τόμο με τα πρακτικά του συνεδρίου και σε επιλεγμένα επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες: https://tmm-ch.com/

ΣχΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

from to
ical Google outlook Εκδηλώσεις - Συνέδρια
Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα Map