Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 22η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο κ. Γεώργιος Σμύρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, ήτοι έως 31-08-2023.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΤΑΜ