Επισυνάπτεται το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 16/20.09.2019 για την προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019, από 10.00 π.μ.-12.00 π.μ., στην Αίθουσα Π22 του Μεταβατικού Κτιρίου (1ος όροφος).

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής, Μεταβατικό Κτίριο, από τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 12.00.

Σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):
ical Google outlook Εκλογές οργάνων
Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Map