Στις 19.4.2023 μετακινήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα η Πολυξένη Μάντζου ως νέο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες».

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής καλωσορίζει την Πολυξένη Μάντζου στο έμψυχο δυναμικό της, την συγχαίρει θερμά και της εύχεται καλή συνέχεια στο έργο της.