Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ.

  1. Χριστόφορος Νίκου, του Κωνσταντίνου στο αξίωμα του Προέδρου
  2. Γεώργιος Τσιατούχας του Ευθυμίου, στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, και οι δυο με διετή θητεία, ήτοι από 01-9-2022 έως 31-8-2024.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα (Attachments):