Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ.

  1. Απόστολος Αυγερόπουλος, του Θεμιστοκλέους στο αξίωμα του Προέδρου
  2. Συμεών Αγαθόπουλου του Αντωνίου, στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής, και οι δυο με διετή θητεία, ήτοι από 01-9-2022 έως 31-8-2024.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα (Attachments):