Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Αντιπροέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 30η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο κ. Νικόλαος Πατσαβός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, ήτοι έως 31-08-2023.

Δείτε την ανακοίνωση του ΤΑΜ