Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία, από 1.9.2023.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Κοσμητεία της Σχολής  μέχρι τις 6 Ιουνίου 2023, και ώρα 12.00 με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: deanengineering@uoi.gr

Συνημμένα (Attachments):