Με ιδιαίτερη χαρά, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ανακοινώνει τη διοργάνωση κύκλου διαδικτυακών ομιλιών για την Άνοιξη του 2021. Πρόκειται για σειρά ομιλιών από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίες, παρ’ ότι θεματολογικά εντάσσονται στις επιστήμες των μηχανικών, θα είναι προσιτές και ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

Ο κύκλος ομιλιών θα διαρκέσει από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου και οι ομιλίες θα διεξάγονται ημέρα Παρασκευή.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, ενώ τα πλήρη στοιχεία με τις τεχνικές λεπτομέρειες σύνδεσης θα ανακοινώνονται πριν από κάθε ομιλία.

Συνημμένα (Attachments):