Ανακοίνωση και πρόσκληση αποστολής επιστημονικών εργασιών για το 2nd International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage: Rebranding the World in Crisis through Culture (TMM_CH 2021), το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 12 έως 15 Δεκεμβρίου 2021, με την ενεργό συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και απαιτητικά έργα που σηματοδοτούν τις μελλοντικές τάσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας ικανότητες και τεχνογνωσία από τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, του πολιτικού μηχανικού, του τοπογράφου μηχανικού, της επιστήμης και της μηχανικής των υλικών, την τεχνολογία της πληροφορικής και της αρχαιολογίας, καθώς και τους επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης και της συντήρησης και των πολιτικών ιθυνόντων για την πολιτιστική κληρονομιά. Η συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης με καινοτόμες αναλυτικές και μη καταστρεπτικές τεχνικές, υπολογιστικές και ψηφιακές τεχνικές και αρχαιομετρικές μεθόδους, κάνει δυνατή τη δημιουργία μίας διεπιστημονικής πολυφασματικής μοντελοποίησης προκειμένου για την αειφόρο διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καινοτομία ενισχύει και αποκαλύπτει μια κρίσιμη διάσταση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με την κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, με υβριδική μορφή εφόσον χρειαστεί. Επιστημονικές επισκέψεις περιπάτου και ομιλίας στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά (στα βήματα της Ελληνικής Περιπατητικής Φιλοσοφικής Σχολής) και σε άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους σχεδιάζονται την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις (NGS, WMF, ICOMOS, CIPA, OWHC, SEFI κ.α.), καθώς και διεθνή και ελληνικά δίκτυα και ενώσεις στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διεθνής επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει ερευνητικές εισηγήσεις για παρουσιάσεις και posters  στα αγγλικά. Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν με πλήρη. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευθούν σε ειδικό τόμο της σειράς Springer Computer Science Proceedings και σε επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες: https://tmm-ch.com/

ΣχΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

from to
ical Google outlook Εκδηλώσεις - Συνέδρια
Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα Map