Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ.

  1. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, στο αξίωμα του Προέδρου
  2. ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής, και οι δυο με διετή θητεία, ήτοι από 01-9-2020 έως 31-8-2022.

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα (Attachments):