Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία, έως 31.08.2023.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021. 

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιότητας είναι μέχρι την Πέμπτη 25η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ.

Σχετικός σύνδεσμος.

Συνημμένα (Attachments):