Ανακοινώνεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 85 (ΦΕΚ 232Α’/17-12-2022) που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εντάσσονται στον Τομέα ΣΤ’ (Μηχανικών), Κλάδος ΠΕ Μηχανικών και στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΤΑΜ)
  • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΜΗΥΠ)
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΜΕΥ)

Οι απόφοιτοι του ΤΜΗΥΠ εντάσσονται επίσης στον Τομέα Ζ’ (Πληροφορικής), Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής και στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

Μπορείτε να βρείτε το ΠΔ85/2022 στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα (Attachments):