Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσεται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών (ENGINEERS EUROPE, πρώην FEANI), η οποία αναγνωρίζεται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκπρόσωπος του επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ευρώπη. Στην ENGINEERS EUROPE συμμετέχουν οι Εθνικές Ενώσεις / Οργανισμοί Μηχανικών που αποτελούν τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών στη χώρα τους. Εκπροσωπεί περίπου 6 εκατομμύρια επαγγελματίες Μηχανικούς σε τουλάχιστον 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του ΤΜΕΥ και του ΤΜΗΥΠ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τον τίτλο EUR ING (Ευρωμηχανικός), ο οποίος είναι αναγνωρισμένος σε όλο τον κόσμο και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει ένα επίπεδο σπουδών και εμπειρίας, ικανό για την επαγγελματική του επάρκεια.  Η ENGINEERS EUROPE, μέσω της χορήγησης του τίτλου αυτού, έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Μηχανικών στην Ευρώπη και να ενισχύσει την κινητικότητά τους, ενώ διατηρεί και σχετικό μητρώο, το οποίο σήμερα αριθμεί περισσότερα από 34.000 μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση του τίτλου EUR ING σε έντυπη μορφή στην Ελληνική Επιτροπή ENGINEERS EUROPE του ΤΕΕ, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://euring.engineerseurope.com/.