Το ανθρώπινο δυναμικό της Πολυτεχνικής Σχολής αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 60 καθηγητές-μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενώ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών διαθέτει 14 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 7 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 1 μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 9 υπαλλήλους ως Διοικητικό Προσωπικό.

60

Μέλη ΔΕΠ

31

Προσωπικό

3439

Προπτυχιακοί φοιτητές

295

Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί φοιτητές

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • 11 μέλη ΔΕΠ
 • 315 φοιτητές

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 • 22 μέλη ΔΕΠ
 • 6 μέλη ΕΔΙΠ
 • 5 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1341 φοιτητές
 • 136 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 83 υποψήφιοι διδάκτορες
 • 3 μεταδιδάκτορες

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 • 27 μέλη ΔΕΠ
 • 8 μέλη ΕΔΙΠ
 • 2 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1 μέλος ΕΕΠ
 • 2063 φοιτητές
 • 41 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 33 υποψήφιοι διδάκτορες
 • 7 μεταδιδάκτορες