Το ανθρώπινο δυναμικό της Πολυτεχνικής Σχολής αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 58 καθηγητές-μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενώ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών διαθέτει 17 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 7 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 1 μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 9 υπαλλήλους ως Διοικητικό Προσωπικό.

58

Μέλη ΔΕΠ

34

Προσωπικό

3877

Προπτυχιακοί φοιτητές

291

Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί φοιτητές

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • 10 μέλη ΔΕΠ
 • 1 μέλος ΕΔΙΠ
 • 393 φοιτητές
 • 12 υποψήφιοι διδάκτορες

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 • 22 μέλη ΔΕΠ
 • 7 μέλη ΕΔΙΠ
 • 5 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1403 φοιτητές
 • 113 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 83 υποψήφιοι διδάκτορες
 • 4 μεταδιδάκτορες

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 • 26 μέλη ΔΕΠ
 • 9 μέλη ΕΔΙΠ
 • 2 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1 μέλος ΕΕΠ
 • 2081 φοιτητές
 • 39 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 44 υποψήφιοι διδάκτορες
 • 5 μεταδιδάκτορες