Το ανθρώπινο δυναμικό της Πολυτεχνικής Σχολής αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 56 καθηγητές-μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ενώ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών, διαθέτει 11 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 7 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Συνολικά αποτελούν περίπου το 11% του αντίστοιχου προσωπικού του Ιδρύματος, ενώ καλούνται να εκπαιδεύσουν περίπου το 15% των φοιτητών του.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • 7 μέλη ΔΕΠ
 • 170 φοιτητές

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 • 23 μέλη ΔΕΠ
 • 6 μέλη ΕΔΙΠ
 • 5 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1231 φοιτητές
 • 154 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 83 υποψήφιοι διδάκτορες

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 • 26 μέλη ΔΕΠ
 • 6 μέλη ΕΔΙΠ
 • 2 μέλη ΕΤΕΠ
 • 1 μέλος ΕΕΠ
 • 1777 φοιτητές
 • 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 26 υποψήφιοι διδάκτορες