Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής πρόκειται να ξεκινήσει την περιοδική κυκλοφορία εντύπου με τα νέα και τις δραστηριότητες της Σχολής και των Τμημάτων της.

Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) έχουν γνώσεις σχετικές με desktop publishing και όρεξη να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό, καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής, κα Κων/να Κόκκαλη, τηλ. 26510-07202, email: deanengineering@uoi.gr.