Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι κ.κ.

  1. ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, στο αξίωμα του Προέδρου
  2. ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΒΙΟΥ, στο αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου

του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής, και οι δυο με διετή θητεία, ήτοι από 01-9-2018 έως 31-8-2020.

Δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση.

Συνημμένα (Attachments):