Ανακοίνωση και πρόσκληση αποστολής επιστημονικών εργασιών για το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Διεπιστημονική πολυφασματική μοντελοποίηση και συνεργασία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» (1st International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, TMM_CH 2018), το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2018, με την ενεργό συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και απαιτητικά έργα που σηματοδοτούν τις μελλοντικές τάσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ξεκινήσει μια παγκόσμια συζήτηση μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας ικανότητες και τεχνογνωσία από τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, του πολιτικού μηχανικού, του τοπογράφου μηχανικού, της επιστήμης και της μηχανικής των υλικών, την τεχνολογία της πληροφορικής και της αρχαιολογίας, καθώς και τους επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης και της συντήρησης και των πολιτικών ιθυνόντων για την πολιτιστική κληρονομιά. Η συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης με καινοτόμες αναλυτικές και μη καταστρεπτικές τεχνικές, υπολογιστικές και ψηφιακές τεχνικές και αρχαιομετρικές μεθόδους, κάνει δυνατή τη δημιουργία μίας διεπιστημονικής πολυφασματικής μοντελοποίησης προκειμένου για την αειφόρο διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καινοτομία ενισχύει και αποκαλύπτει μια κρίσιμη διάσταση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με την κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, με αναφορά στην περιοδική ψηφιακή έκθεση «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο» η οποία πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών από τις 21 Μαΐου 2018 ως τις 31 Ιανουαρίου 2019. Για το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018, σχεδιάζονται επιστημονικές επισκέψεις περιπάτου και ομιλίας στην Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά (στα βήματα της Ελληνικής Περιπατητικής Φιλοσοφικής Σχολής) και σε άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους σχεδιάζονται το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018.

Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις (NGS, WMF, ICOMOS, CIPA, OWHC κ.α.), καθώς και διεθνή και ελληνικά δίκτυα και ενώσεις στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διεθνής επιστημονική επιτροπή καλωσορίζει ερευνητικές εισηγήσεις για παρουσιάσεις και posters  στα αγγλικά. Οι υποβληθείσες περιλήψεις και εργασίες θα αξιολογηθούν με πλήρη κρίση και όσες γίνουν δεκτές θα χωριστούν σε συνεδρίες. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις σημαντικές ημερομηνίες για τις προθεσμίες υποβολής. Επιλεγμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε ειδικό τόμο διεθνώς αναγνωρισμένης έκδοσης και θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες: http://tmm-ch2018.com/

from to
ical Google outlook Εκδηλώσεις - Συνέδρια
Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα Map