Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα με τριετή θητεία, από 01.09.2021 έως 31.08.2024.

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 09:00 έως τις 15:00.

Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή 29 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή 30 Ιουνίου 2021.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

 

Συνημμένα (Attachments):
ical Google outlook Εκλογές οργάνων