Στις 22/4/2020 ανέλαβε καθήκοντα ο Νίκος Πατσαβός ως νέο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, και με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό».

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής καλωσορίζει τον κ. Πατσαβό στο έμψυχο δυναμικό της, τον συγχαίρει θερμά και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.