Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και τη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 22η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή, εκλέγεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

  1. η κα. ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΜΟΙΡΙΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας
  2. η κα. ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΜΟΙΡΙΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση

της Πολυτεχνικής Σχολής, με διετή θητεία.

Δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις.

Συνημμένα (Attachments):