Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής και στη Συνέλευση της Κοσμητείας, σας γνωστοποιεί ότι κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, εκλέγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

Τακτικός εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής εξελέγη ο κ. Λεωνίδας Κανδύλης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Τακτικός εκπρόσωπος στη Συνέλευση της  Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής εξελέγη ο κ. Λουκάς Μπρέχας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις.

Συνημμένα (Attachments):