Στις εκλογές, που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, εκλέχθηκε ο κ. Βασίλειος Δημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, με τριετή θητεία, από 01-9-2021 έως 31-8-2024.

Συνημμένα (Attachments):